Αδρανή Υλικά

Παραγόμενα κλάσματα αδρανών υλικών:

ΑΜΜΟΣ

0-4 mm.

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

4-16 mm.

ΧΑΛΙΚΙ

16-32 mm.

ΡΥΖΑΚΙ

4-8 mm.

ΣΚΥΡΑ

32-64 mm.

error: Content is protected !!