Πιστοποιήσεις

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Η εταιρία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΒΕΕ έχει αποκτήσει την πιστοποίηση ISO 9001:2015, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή της να διατηρεί ένα αξιόπιστο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ελέγχου Παραγωγής

Η ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΒΕΕ ανταποκρίνεται συνεχώς τις προσδοκίες των πελατών παρέχοντας προϊόντα αδρανών υλικών που πληρούν τα καθορισμένα πρότυπα ποιότητας.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Η ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΒΕΕ πορεύεται και πιστοποιείται με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση των πελατών στις δραστηριότητες εξόρυξης και επεξεργασίας αδρανών υλικών (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι).

error: Content is protected !!